οὖς

οὖς
Grammatical information: n.
Meaning: `ear'; metaph. `handle'(Il.; IA).
Other forms: ὦς (Theoc., hell.). Gen. ὠτός, nom. acc. pl. ὦτα etc. (IA.), οὔατος, -ατα etc., with n. a. sg. οὖας (Simon.); besides ἆτα (cod. ἄτα) ὦτα. Ταραντῖνοι H.; prob. also sg. αὖς (Paul. Fest. 100, 4; Wackernagel IF 45, 312ff. = Kl. Schr. 2, 1252ff.); further details on the inflexion in Schwyzer 520.
Dialectal forms: Myc. anowoto; also anowe like ἀμφ-ώης `with two ears or handles' (Theoc.; ἄμφ-ωτος Od.).
Compounds: Compp., e.g. ὠτ-ακουστέω `to eavesdrop, to listen, to attend' (Hdt., X., D., Plb.), compound of ὠτὶ ἀκουστόν (opposite ἀν-ηκουστέω : οὑκ ἀκουστόν; cf. ἀμνηστέω and Schwyzer 726; not correct Fraenkel Nom. ag. 2, 68), with ὠτακουστής m. `eavesdropper, listener' (Arist.); ἀν-ούατος `without ears, without handles' (Theoc.), ἄ-ωτος `id.' (Philet., Plu.); μυόσ-ωτ-ον (μύ-ωτον) n., -ίς f. "mouse-ear" (the plant) `madwort, Asperugo', from μυὸς ὦτα `id.' (Dsc.; Strömberg Pfl.namen 42). On λαγώς s. v.
Derivatives: ὠτ-ίον n. `handle, ear' (Theopomp. Com., LXX, NT), -άριον n. `id.' (com. IVa); οὑατ-όεις `with ears, handles' (Simon., Call.; also in Hom. a. Hes. for ὠτώεις to be reconstructed; Wackernagel Unt. 168f.), ὠτ-ικός `belonging to the ear' (Gal., Dsc.). Also ὠτ-ίς, -ίδος f. `bustard' (X., Arist.; after the cheek-plumes or the tuft?; Thompson Birds s.v.); besides ὦτ-ος m. `eared owl' (Arist.; after the ear-plumes). -- On ἐνῴδιον, ἐνώτιον s. v.
Origin: IE [Indo-European] [785] *h₂(e\/o)us- `ear'.
Etymology: The pair οὖς, ὦς (cf. βοῦς, βῶς) can be derived from IE *ōus; Lat. aur-is, aus-cultō a.o. contain an e-grade (*h₂eus-), which may also be found in ἆτα from *αὔσ-ατα; s. also on ἀάνθα. To be noted old Att. ΟΣ, which seems to point to a contraction; one wanted to construct (since J. Schmidt Pluralbild. 407) a basis *ous-os, for which a support was seen in OCS ucho n. `ear', gen. ušes-e ; but it is also possible to read ὦς (after ὠτός etc.). The other forms can without problem be derived from IE *ōus-n-tos etc. with diff. phonetic developments, s. the extensive treatment in Schwyzer 520 a. 348, WP. 1,18 w. rich lit. The in οὔ-α-τος incorporated n-enlargement is also found in Arm. un-kn (with -kn after akn `eye'; so not comparable with ὠκίδες ἐνώτια H.) and in Germ., e.g. Goth. auso, ausin-s. -- From the further forms are especially notable the old duals Av. uš-i (IE *h₂us-ī, with zero grade); OCS uš-ī (IE *h₂us-ī ). Further details from diff. languages w. rich lit. in WP. (s. ab.), Pok. 785, W.-Hofmann and Ernout-Meillet s. auris, Vasmer s. úcho; older lit. also in Bq. -- (See also παρειαί, παρήϊον; not here ἀκούω, ἀκροάομαι.)
Page in Frisk: 2,448-449

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • .ούς — οὕς , ὅς yas masc acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • οὖς — Cultes Egyptiens neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ους — το (ΑΜ οὖς, ὠτός, Α επικ. τ. και οὖας, οὔατος, και δωρ. τ. ὦς) 1. μέλος τού σώματος, όργανο τής ακοής, το αφτί (α. «αἲ γὰρ δή μοι ἀπ οὔατος ὧδε γένοιτο», Ομ. Ιλ. β. «καὶ ἀφεῑλεν αὐτοῡ τὸ οὖς τὸ δεξιόν», ΚΔ) 2. (συνεκδ. με ρ. σε φρ.) η αίσθηση τής …   Dictionary of Greek

 • .ους — ἐς , εἰς into proclitic indeclform (prep) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • .ουσ' — ὑσί , ὗς the wild swine masc/fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • .οῦς — ἐ̄ς , εἰς into proclitic indeclform (prep) ὗς , ὗς the wild swine masc/fem nom pl (attic) ὗς , ὗς the wild swine masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • οὖσ' — οὖσα , εἰμί sum pres part act fem nom/voc sg (attic epic doric ionic) οὖσι , εἰμί sum pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) οὖσαι , εἰμί sum pres part act fem nom/voc pl (attic epic doric ionic) οὖσα , οὖσον ship s tackle neut… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • οὑς — ἐς , εἰς into proclitic indeclform (prep) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • οὕς — ὅς yas masc acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • οὗς — ἐ̄ς , εἰς into proclitic indeclform (prep) ὗς , ὗς the wild swine masc/fem nom pl (attic) ὗς , ὗς the wild swine masc/fem nom sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • / ουσ. пожилой, — [илиовасилэма] ουσ. о. закат солнца …   Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.